Voorlezen maakt groot verschil

Kan, moet en wil je tijd maken voor voorlezen?

 

Nu ik mijn cursus tot voorlees coördinator in de kinderopvang volledig afgerond heb, kan ik jullie daar wat meer over vertellen. Natuurlijk weten we allemaal wel hoe belangrijk het voorlezen is voor jonge kinderen. Maar toen ik hoorde van de kloof van 30 miljoen….heeft me dit toch aan het denken gezet.

 

Voorlezen maakt groot verschil. Van de kinderen die niet worden voorgelezen heeft maar 30% voldoende woordenschat voor een goede start op school. En een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, hoort in de vier jaar voordat het naar school gaat 30 miljoen woorden minder dan in een taalrijk gezin. Van de peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 70% voldoende woordenschat.

 

Dus, ja, voor voorlezen MOET je tijd maken in de kinderopvang. En ook ik weet dat dit soms echt moeilijk in te plannen is op de groep, maar genoeg reden dus om te bekijken waar de mogelijkheden liggen. 

 

Het lezen met de hele groep wordt op de meeste plaatsen, wel dagelijks gedaan. Maar benutten we ook de ruimte die we hebben om met kleine groepjes of zelfs één-op-één te lezen?

 

Heb je een aparte leeshoek op je groep, waar kinderen zich lekker even terug kunnen trekken met een boekje?

Wat voor soort boeken heb je op je groep? En wat mis je nog in je collectie? Hoe zorg je voor een wisselend aanbod?

Hoe lees je voor aan baby’s? Hoe stimuleer je ouderbetrokkenheid wat betreft lezen? Gebruik je als organisatie ook digitale prentenboeken? Met welke “leesdagen” doe je mee als organisatie? (Ik  zelf had nog nooit van Annie MG Smidt dag gehoord). Hoe krijg je je collega’s net zo enthousiast als je zelf bent? Wat doen we tijdens ons VVE programma met voorlezen?

 

Allemaal zaken (en nog vele anderen) waar wij met ons groepje van 5 pedagogisch medewerkers van ’t Kroontje over nagedacht hebben tijdens onze cursus. En waar we ook alle 5 echt enthousiast over zijn geworden.  We hebben een begin gemaakt met een leesplan, dit blijft natuurlijk altijd in beweging, dus wordt ook steeds een stukje aangescherpt.

 

Kortom…ik ben enthousiast en heb veel bijgeleerd over de meerwaarde van voorlezen, en heeft me aan het denken gezet!

En krijg je ooit de kans, deze cursus is zeker de moeite waard.


Groehoetjes 
Lidian van Esch

 

Kinderopvang ’t Kroontje

De Uiltjes (Eerde)

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0